WNIOSEK PACJENTA O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - pobierz

PROŚBA O WYPISANIE RECEPTY NA LEKI STAŁE - pobierz

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.

  • 1 strona wyciągu albo odpisu – 10,40 zł
  • 1 strona kopii albo wydruku – 0,36 zł
  • Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – 2,08 zł.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób.

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej obowiązujące w okresie 01.03.2020 r. - 31.05.2020 r. - podstawa prawna wyliczenia: *Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2019.1127 j.t. ze zm.

 

Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej pracy przychodni - ankieta