• covid19-encovid19-en
  • covid19-plcovid19-pl
  • covid19-rucovid19-ru
  • covid19-uacovid19-ua

 

Procedura realizacji obowiązków określonych treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej -> TUTAJ.

Informacja o warunkach udzielania teleporad udzielanych w ramach POZ z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym -> TUTAJ.

Lista numerów telefonów wykorzystywanych do udzielania teleporad POZ w jednostce -> TUTAJ

 

Ważne telefony:

Infolinia NFZ - 800 190 590

Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdyni - 58 620 81 15